Csipike Pipa- és Borklub (CsPB)

"In Vino Veritas"

Szervezeti és működési szabályzat

1. A CsPB alakulása

A CsPB 1994. augusztusában alakult meg és jelenleg a hatodik emelet Duna felőli oldalán található.

2. A CsPB célja

A CsPB-t a "kultúrált borfogyasztás" és "Magyarország borászati hagyományainak és jelenének megismerése" alapgondolatok hívták létre. A CsPB ezt a két gondolatot tűzte ki céljául is.

3. A CsPB szervezeti felépítése

A CsPB-t hivatalos szervek előtt a Borklub elnöke képviseli, akit a klubtagok nyílt szavazással választanak. A megválasztáshoz kétharmados többség szükséges. Amennyiben nincs meg a kétharmados többség a CsPB elnök nélkül működik. Az elnök megbízása megszűnik, ha tisztségéről lemond, vagy a tagság új elnököt választ.
Szükség esetén más tisztségviselőket az elnök jelöli ki a tagság jóváhagyásával a feladat fennállásának időtartamára. A tisztségviselők az elnök felé tartoznak elszámolással. Az elnök joga és kötelessége a tisztségviselők elszámoltatása.

4. A CsPB szekciói

A CsPB három szekcióból áll, úgymint Bor-szekcióból Pipa-szekcióból és a klubtagok hallgatólagos beleegyezésével Zenei-szekcióból.

5. Felvétel a CsPB-be

A CsPB klubtagok mindegyike legalább és legfeljebb három CsPB-szekcióba   tartozik. Az egyes szekciókba való felvételének feltételei vannak.
A Bor-szekcióba a belépés nincs feltételhez kötve.
A Pipa-szekcióba a belépés feltétele egy, a klub legalább öt tagjának egyidejűleg bemutatott pipa.
A Zenei-szekcióba történő felvétel követelménye szolfézs vizsga a klub
tagjai közül legalább öt egyidejű jelenlétében.

6. CsPB klubtagság

CsPB klubtag lehet mindenki, aki a szekciókba történő felvételi követelményeknek eleget tett. A diploma megszerzése nem zárja ki a tagságot. A CsPB-nek külsős tagjai is lehetnek. A CsPB tagok feladata a CsPB szellemiségének terjesztése, az annak megfelelő viselkedés. A CsPB tagoknak joguk és kötelességük a CsPB üléseken részt venni. Ezek alól felmentést az elnök adhat.

7. A CsPB tiszteletbeli tagjai

A CsPB-nek közfelkiáltással megválasztott tiszteletbeli tagjai is lehetnek, de ezt nem ajánljuk senkinek.

8. A CsPB gyűlések

A CsPB gyűlések hetente, kéthetente, esetenként havonként esedékesek.
A következő gyűlés időpontjáról a megelőző gyűlésen dönt a CsPB.

9. A CsPB gazdálkodása

A CsPB a támogatásokból és a befizetett tagdíjakból tartja fenn magát. A tagdíj önkéntes, de erősen ajánlott. A tagdíjak felhasználásáról, amennyiben a CsPB gyűlés nem dönt másképp, nem készül elszámolás. A külső bevételekről szükség esetén az elszámolás az elnök felelőssége.
A KB-nak a CsPB KB-val kapcsolatos gazdasági és működési tevékenysége felett ellenőrzési joga és kötelezettsége van.

10. A CsPB szabályzatainak módosítása

A CsPB belső szabályzatainak módosítására a CsPB gyűléseken kerülhet sor. A módosított szabályzatot a gyűlésnek egyszerű, alapszabályzat (SzMSz) estén kétharmados többséggel kell elfogadnia.

11. A CsPB feloszlása

A CsPB a tagok egyetértésével vagy spontán oszlik fel. Az elnök is indítványozhatja a feloszlást. Meg más is.

Csipike Pipa-és Borklub

Vissza a térképre!